NORENVI

Nordic Environmental Solutions


Norenvi opererer innenfor flere forskjellige men nærliggende områder. Fellesnevneren er gode miljøløsninger!


Norenvi har siden etableringen i 2010 levert renseløsninger til betydelige aktører iinnenfor norsk og svnesk næringsliv. Mye takket være at vår kundemasse er spredt over mange forskjellige bransjer har vi klart å få til en kontinuerlig utvidelse av samarbeidspartnere/leverandører. Dette gjør at våre produkter og tjenester også omfatter tjenester som ligger i grenseland for vårt kjerneområde; systemer for rensing av forurenset vann/grunn.
I samarbeid med Axon Miljöteknik og OPS (Oil Pollution Serviices) kan vi tilby renseløsninger innenfor de fleste områder hvor det er behov for å rense vann fra hydrokarboner og tungmetaller.

I samarbeid OPS (Oil Pollution Services) har lang erfaring med rensing av masser/grunn forurenset med hydrokarboner og tungmetaller.